Voedselovergevoeligheid en allergietesten

allergietesten-complimed

Gezonde voeding bestaat niet! Het hangt er namelijk van af wat uw lichaam er mee kan en of u ertegen kan. Voedingsmiddelen spelen een grote rol bij chronische klachten. In ons leven werken we zo’n 50 ton weg aan voeding. Dat zijn ongeveer 50 olifanten! 

60% van alle patienten hebben een voedselallergie en dit lijkt steeds erger te worden. De allergie poli’s hebben lange wachtlijsten. Veel van mijn patienten zijn daar al eens geweest. Meestal leverde dat niet veel op behalve dat ze er of mee moesten leren leven, of het immuunsysteem werd onderdruk met medicatie. Denk hierbij aan corticosteroïden.

De klassieke antistoffen test, de reguliere manier van testen zoals de RAST test en immuuntesten IgE hebben maar beperkt waarde en zijn volledig ondergeschikt aan een test voor voedselovergevoeligheid die wij gebruiken ( imupro).

De voedingsmiddelentest IgG imupro  

Allergie voor voeding geeft een “boze” reactie van het immuunsysteem. Zie dat immuunsysteem even als een leger soldaten, waarvan de leiding weggelopen is. De soldaten raken in paniek en schieten op ‘alles’. Er ontstaat een ontstekingsreactie en vaak een verhoogde histamine reactie.

Maar pas op, er zijn veel testen type igG in omloop die niet aan te bevelen zijn. Het brengt u alleen maar verder in verwarring omdat er veel te veel positieve uitslagen worden gevonden. De Imupro is wel een goede gevalideerde test.  

Een (immunologische/allergische) reactie op voeding kan leiden tot een groot scala aan klachten.

Het is raadzaam te beginnen met de :

 • imupro basic waarin 90 soorten voeding ( ca 180 euro) getest worden via uw bloed. Zijn er veel reacties dan is het raadzaam een deel bij te betalen en dan de zwaardere imupro te doen, of
 • als er niet meteen veel reacties te verwachten zijn kunt u de scan met 40 soorten voeding kiezen ( kosten ca 100 euro)
 • er bestaat een imupro vega
 • imupro 300 ( 270 reacties)

Waarom is het nu zo lastig zelf uit te zoeken waar je niet tegen kunt? 

De klacht wordt vaak niet gekoppeld aan voedselallergie. Wie denkt er bijvoorbeeld bij  hoofdpijn aan een intolerantie?  En vooral: de reactie is verlaat, soms dagen na het eten van….Je koppelt dus snel de banaan van die vrijdag als ‘schuldige’ terwijl het misschien aan de aardbeien lag van maandag. 

Niet zelden zie ik mensen die niets meer durven eten. Ze mijden van alles en beperken hun voeding tot een paar zaken die ze wel durven te eten. Dat is verkeerd! Ten eerst ontstaan er zo snel tekorten                          ( deficiënties in vitamines & mineralen) en juist een verhoogd doorlaatbare darm ( zie leaky gut) ontstaan. 

Voedselallergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem, waarbij in het lichaam specifieke afweerstoffen worden gemaakt tegen bepaalde allergenen in het voedsel. De afweerstoffen die men vormt noemt men immunoglobulines of IgG. 

Een immunologische reactie zal niet meteen optreden de eerste keer dat men het voedingsmiddel eet waarvoor men allergisch is. 

Pas na enige tijd en meerdere keren contact met het betreffende allergeen maakt het immuunsysteem antistoffen of immunoglobulines aan tegen dat allergeen, vaak nog zonder merkbare klachten. Echter bij herhalingen zal het immuunsysteem het allergeen als “offender” herkennen en volgt er een allergische reactie. Pas dan worden er klachten merkbaar. Het is niet van te voren te zeggen welke klachten men krijgt, dat is individueel bepaald. Ook een zelfde voeding lokt weer andere  reacties uit bij bepaalde personen in verschillende systemen van het lichaam.

Indicaties:

 • darmklachten:
 • alle intestinale problemen krampen, opgeblazen zijn, misselijkheid, braken, diarree, malabsorptie syndroom
 • darmontstekingen: ulceratieve colitis, Crohn * (IBS)irritable bowel syndrome
 • chronisch vermoeidheid syndroom
 • neurologisch Hyperactiviteit, concentratieproblemen, epilesie,
 • huidklachten: eczeem, atopische dermatitis, psoriasis, lupus
 • ademhalingsklachten: astma, sinusklachten, niezen, hoesten, piepen
 • psychologische disorders, – depressies
 • migraine*, hoofdpijn, vermoeidheid, vertigo
 • inflammatie: ontsteking, kanker, artritis
 • auto-immuunziekte: diabetes
 • alle chronische ziekten
 • stoornissen in de fijne motoriek
 • Overgewicht , adipositas * studies beschikbaar,

Kan voedselallergie type IgG overgaan?

Het immuunsysteem zal altijd alert blijven voor bepaalt voedsel. Echter door deze enige tijd, afhankelijk van de ernst van de reactie, te mijden kan men meestal de voeding na verloop van tijd weer herintroduceren.

Kan ik dit zelf?

Het is sterk af te raden zelf te gaan experimenteren. Wij hebben de ervaring dat mensen bepaalde voeding uit het eetpatroon weg gaan houden en veel te eenzijdig gaan eten. Het gevaar bestaat dat er dan tekorten ontstaan aan bepaalde nutriënten en dat men verzwakt. Of door de eenzijdige voeding kan er een andere allergie ontstaan voor voeding die men dan (te) frequent eet.

Immers, er is bij veel mensen sprake van een min of meer lekke darm (leaky gut) die eerst met een darmprotocol hersteld moet worden.

Hierin is Complimed gespecialiseerd.

Hoe wordt er getest?

De imupro gaat altijd via bloed. Voor de kleine imupro ( tot 90 soorten voeding) kunt u meteen geprikt worden in Weert bij mij.

Eventueel kan in overleg verder getest worden op additionele 180 IgG allergenen om het beeld te complementeren.

*: IgE allergietesten zijn opgenomen in het basispakket.
*: 90 IgG allergenen worden NIET vergoed.

Wat kan ik verwachten bij een behandeling?

U krijgt altijd eerst een intake gesprek waarin u ons vertelt welke klachten u plagen. 

Meteen diezelfde dag wordt u getest  in hetzelfde gebouw.

Na ca. 3 weken komt u terug en worden de resultaten met u besproken en een eerste aanzet gemaakt voor een behandeling en voedsel advies.

Afhankelijk hoe ernstig uw klachten zijn volgt u daarna nog minimaal 4 sessies verdeeld over enkele maanden tot een jaar. Een en ander ligt aan uw klacht en of er meerdere organen bij betrokken zijn.

U zult merken dat u zich meestal al snel beter gaat voelen.

Wat kost een test en de behandeling?

De test wordt gedaan  via LHM lab, uw behandelaar verdient daar niets aan, u krijgt van het laboratorium een formulier mee met een automatische incasso.

De imupro 100 (90 allergenen) kost ca. € 180,–

Verder betaalt u de consult tijd waarin er voor u een specifiek advies wordt uitgewerkt met de bijbehorende middelen die meteen voor u besteld worden. Dit gaat uiteraard in overleg met u.

Consulten voldoet u bij voorkeur cash.

 

Overige informatie:

Aantoning van IgG-antilichamen tegen bestanddelen uit voedingsmiddelen in bloed

Bij de ImuPro gaat het om een diagnostische test, waarmee IgG-antilichamen tegen antigeen bestanddelen uit voedingsmiddelen aangetoond worden. Zijn er IgG-antilichamen in het serum aanwezig, duidt dit op het aanwezig zijn van een immunologische reactie, voedselallergie type 3 (in de volksmond ook wel voedselintolerantie genoemd).

De test werd in 2000 met gebruik makend van de nieuwste diagnostische technologieën door de R-Biopharm AG in Darmstadt ontwikkeld en wordt daar onder de strenge criteria van de Duitse Artzneimittelgesetzes (AMG) geproduceerd.

De verwerking van de test gebeurt in het laboratorium van LHM te Eindhoven

Opmerking: er zijn diverse websites die beweren dat het geen elisa is. Welnu: de IgG antistoffen worden met een elisa gemeten op de DSX (volledig geautomatiseerde apparatuur voor de verwerking van elisa’s), de standaarden zijn gerefereerd aan de WHO albuminestandaard. De kits zijn CE (voor diagnostische doeleinden) goedgekeurd en worden gemaakt door R-Biopharm, een zeer gerenommeerde Duitse firma die een zeer brede range diagnostische testen op de markt brengt.
De imupro300 bestaat uit 3 platen met 96 uitsparingen om te testen. Elke plaat bevat uitsparingen voor standaarden en interne controles. De analyses worden uitgevoerd door gediplomeerde MLO en HLO klinische analisten.
De analysemethode wordt in 21 landen toegepast.
Er wordt gebruikt gemaakt van ringonderzoeken (testen van onbekende monsters) ter borging van de kwaliteit.
De analyse is gebruikt in diverse studies, blind, placebo controled, die de onderstaande theorieën bevestigen.
Zoals de relatie hoofdpijn, migraine en IgG, de verbetering van Crohn agv voedingsaanpassing op basis van IgG resultaten, obesitas bij kinderen (onderzoek in Graz).

Laat u niet misleiden door uitlatingen die men niet kan onderbouwen.

Belang van IgG-antilichamen

Het aantonen van hoge concentraties IgG-antilichamen duidt erop dat er regelmatig contact is tussen voedingsmiddel en de cellen van het immuunsysteem. Antilichamen binden zich aan de voedingsmiddel-antigenen en kentekenen zich op deze wijze als lichaamsvreemd onder vorming van een immuuncomplex. Het immuuncomplex wordt dan door aflopende ontstekingsprocessen verwerkt. Deze processen vinden continue plaats en zijn de oorzaak van een veelvoud aan chronische ziekten.

Zijn de daarvoor verantwoordelijke voedingsmiddelen door de ImuPro vastgesteld, kan de patiënt beginnen zijn voedingspatroon aan te passen. Een uitgebreid rapport, dat op basis van het laboratoriumonderzoek wordt vastgesteld, geeft hem houvast. Bij de imuPro 300 zit ook een een recepten verzameling, met uitsluitend verdraagzame voedingsmiddelen.

Indicaties

ImuPro wordt door vele artsen bij onduidelijke therapeutische klachten ingezet.

Chronische diarree, obstipatie, colitis ulcerosa, IBS              

Maagzuur, ulcus, hernia diafragmatica 

CVS

Hoofdpijn/Migraine  (studie beschikbaar)

Reumatische problemen  

Autisme 

Overgewicht bij kinderen (studie beschikbaar) 

Relatie tot Adipositas

Zelfstandig aflopende ontstekingsprocessen leiden tot het vrijkomen van ontstekingsmediatoren. Een belangrijke rol hierin speelt de Tumor-Nekrose-factor, TNF-a. De natuurlijke functie van TNF-a is het, bij het ontstaan van tumoren, de energievoorziening van ontspoorde cellen te beperken.

Over de binding aan insuline receptoren wordt het transport van bloedsuiker in de cellen verhindert. Hoge concentraties van TNF-a leidt vervolgens tot het ontstaan van insuline resistentie en bevorderen zo de adipositas.

Groepen voedingsmiddelen

De diverse voedingsmiddelen, bv groente, fruit, vlees, vis etc worden alle apart vermeld. Tevens vindt u van elke waarde het resultaat terug op een overzicht. M.a.w. elke individuele waarde wordt gerapporteerd in ug/ml IgG.

Presentatie van de resultaten

Naast de bovengenoemde individuele waardes wordt, ter vereenvoudiging elk voedingsmiddel geclassificeerd. Onder een statistisch vastgestelde afkapwaarde wordt het voedingsmiddel geclassificeerd als volgt:
– Klasse 0 betekent dat er geen overgevoeligheid is tegen het voedingsmiddel, geen beperkingen.
– Klasse 1 – 2 betekent dat er een lage tot matige reactie is tegen de betreffende voedingsstoffen, dienen vermeden te worden.
– Klasse 3 – 4 er is een sterke tot zeer sterke reactie tegen de betreffende voedingsstoffen, dienen strikt vermeden te worden.

Voeding heeft 3-4 dagen nodig om het darmsysteem te doorlopen, je mag hetzelfde voedsel opnieuw eten na 5 dagen (5 dagen rotatie principe). Lukt dit een keer niet, is het ook geen ramp, maar volg het rotatieprincipe zo nauwkeurig mogelijk.

Doel

het verminderen van IgG-stimulatie en terugdringen van de IgG titer
het voorkomen van nieuwe overgevoeligheden
het voorkomen van tekorten van voedingsstoffen
het minimaliseren van het risico op stapeling van milieu toxines

Positieve effecten van ImuPro 300

Individueel gebaseerd immuun profiel:

verbetering gezondheid
verbetering-verdwijnen vermoeidheid
verbetering-verdwijnen van darmproblemen
verbetering-verdwijnen van migraine
verbetering van reumatische symptomen
verbetering-verdwijnen van huidproblemen
therapie bij diabetes

En bij kinderen?

1 op de 10 baby’s blijkt al neurodermitis te hebben of een voedselintolerantie die vaak door inademing wordt opgewekt, dus een pollenreactie wat vaak ook geassocieerd wordt met een overgevoeligheid voor tarwe. Ook soja en pindagevoeligheid nemen toe bij kinderen. Ik vraag mijn patienten hun darmflora serieus te nemen in de zwangerschap. Door de invloed van goede bacterieen en het mijden van stoffen waar de moeder niet tegen kan is al veel gewonnen. Het binnenkrijgen van voldoende mineralen en vitamines is natuurlijk een must. Evenals een goede visolie.

Histamine Intolerantie test
Methode voor het meten van het histamine afbrekende enzym diamine oxidase.
Histamine is onmisbaar voor het menselijk lichaam omdat het vele vitale functies vervult. Het wordt geproduceerd door het lichaam maar ook in variabele hoeveelheden met de voeding opgenomen. Problemen ontstaan alleen in het geval van excessieve (overmatige) concentraties histamine of bij niet afgebroken histamine. In deze gevallen zal de histamine leiden tot allergische en pseudoallergische reacties.
Histamine intolerantie wordt veroorzaakt door een (tijdelijke) deficiëntie of een remming van het enzym diamine oxidase (DAO). DAO is het verantwoordelijke enzym voor de afbraak van histamine. Alhoewel DAO gevonden wordt in het hele lichaam,herbergtde darm de meest belangrijke en actiefste werkingsplaats. De enzymatische activiteit van DAO bepaald de afbraaksnelheid van histamine. Indien er een DAO deficiëntie / inhibitie (remming) aanwezig is kan het organisme niet snel genoeg de histamine die opgenomen wordt via de voeding of vrijgemaakt wordt uit lichaamscellen, afbreken en bestaat er een histamine intolerantie.

Histamine Intolerantie Test (DAO) in serum beschikbaar: lees verder>

* publicatie met toestemming van LHM Laboratorium

Neem contact op met Complimed voor het maken van een afspraak.