Onbegrepen klachten en symptonen

onderzoek-complimed

U heeft al jaren last van verschillende klachten/symptomen maar zonder dat er een duidelijke diagnose gesteld werd. U werd misschien naar huis gestuurd met de woorden dat u er maar mee moest leven. Veel patiënten met sluimerende onbegrepen klachten overkomt dit.

En misschien heeft u ook niet helemaal verantwoord geleefd, te veel stress gehad, niet altijd veel aandacht besteed aan uw voeding en te weinig, of niet kwalitatief geslapen. Of werd u plotseling ziek na een virus, of na een onbewuste besmetting. Eenzelfde klachtenpatroon kan waarschijnlijk door verschillende oorzaken ontstaan. Het kan acuut optreden na een infectie, trauma of zwangerschap, maar ook geleidelijk ontstaan.

Dit soort chronische klachten lopen ook vaak door elkaar. Wie fibromyalgie heeft, heeft vaak ook CVS. Wie een darmziekte heeft, kampt dikwijls ook met een lichte vorm van fibromyalgie of CVS.

Grofweg kunnen we deze onbegrepen klachten in 6 groepen verdelen:

1. CSV

CVS het chronisch vermoeidheidssyndroom (CFS of CVS) is de meeste bekende. De symptomen zijn in het algemeen gevoel van extreme vermoeidheid die niet of nauwelijks overgaat door rust of slaap. Niet te verwarren met bijnieruitputting of burn-out. Een disfunctioneren van de hypothalamus verklaart veel van de klachten van CVS/FM. De hypothalamus is een klein regelorgaan in de hersenen dat de volgende functies heeft:

  • Aansturing van het hormonale systeem
  • Regeling van de slaap
  • Temperatuurregeling
  • Regeling van het autonome = onwillekeurige zenuwstelsel (belangrijk bij de regeling van het hartritme, de darmcontracties en fight or flight reacties)

2. Fibromyalgie

Fibromyalgie lijkt wel op CVS maar vaak kunnen deze mensen nog wel functioneren ondanks meer spier gerichte klachten dan CVS patienten. Fibromyalgie ( FM) komt juist voor bij jonge of middelbare leeftijd, meer bij vrouwen dan bij mannen ,het is een aandoening van de weke delen pijn, spierstijfheid, niet aflatende vermoeidheid, verstoorde slaap, hormonale stoornissen, en cognitief “vertragen”,( watten in hoofd) vaak geassocieerd met een verscheidenheid aan extra onverklaarde klachten, en geeft een bijzondere beperking van activiteiten in het dagelijks leven. Fibromyalgie werd vaak afgedaan door de medische gemeenschap als een psychische stoornis zonder onderliggende medische oorzaak door het ontbreken van een objectieve medische bevindingen als laboratoriumtesten en medische beeldvorming procedures als een scan of MRI.

Fibromyalgia wordt vaak geassocieerd met andere pijnsyndromen, stemmingsstoornissen of angststoornissen. Duidelijk is dat er mede een stress gerelateerde oorzaak aan ten grondslag ligt. In deze stoornissen, geeft stress veranderingen in het hormoon cortisol, met bijbehorende gevolgen. Bovendien gaat fibromyalgie vaak samen in andere ziektes gekenmerkt door chronische, systemische ontstekingen zoals reumatoïde artritis, systemische lupus erythematosis en chronische hepatitis C infectie.

3. De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn beiden inflammatoire darmaandoeningen. Zeker Crohn, een chronische darmontsteking, wordt vaak niet juist gediagnostiseerd of afgedaan met spastische darm. De ontsteking betreft vooral de slijmvliezen van het maagdarmkanaal. Meestal zijn de dunne en/of dikke darm getroffen. De ontsteking van de darm bij de ziekte van Crohn en ook van Colitis Ulcerosa hebben een grillig verloop. Het kan variëren van een snelle uitbreiding naar andere darmgedeeltes (acute fase) tot een relatief rustig beeld .De symptomen in de acute fase zijn ondraaglijke buikpijn, buikkrampen, borrelende darmen diarree en extreme vermoeidheid. Toch als we triggers elimineren en de voeding aanpassen kan ook deze aandoening heel goed verbeteren.

4. Het prikkelbaar darmsyndroom

Het prikkelbaar darmsyndroom is ook een chronische darmstoornis die buikpijn, diarree, obstipatie of beide veroorzaakt. Met spastische darmen wordt je meestal naar huis gestuurd. Ik geloof echter zelf niet dat er geen oorzaak is bij dit beeld. Meestal eet je gewoon dingen waar je niet tegen kunt, dus voeding staat hierbij centraal.

Maak echter niet de fout te gaan experimenteren met welke voeding je weg moet laten! Daar wordt het vaak alleen maar erger van. Je eet dan te weinig gevarieerd, krijgt tekorten, maar erger is dat je terecht kunt komen in een beeld wat we een leaky gut noemen. Of wel een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmen met alle gevolgen van dien. Naast voedingsintoleranties zien we hier vaak een SIBO ( overgroei in de dunne darm) of schimmel als Candida als veroorzaker. De symptomen kunnen zijn; moe, buikpijn, opgeblazen gevoel, een grote behoefte aan zoetigheden, stijve spieren, een licht hoofd, allergieën, huiduitslag en schimmels in je mond en of vagina.

5. Hypoglycaemie

Hypoglycaemie zijn Bloedsuikerschommelingen Hier is er sprake van extreme schommelingen van de bloedsuikerspiegel en hormonen (oa. insuline en adrenaline). De bloedsuiker wordt door een aantal hormonen op peil gehouden. De organen die hierbij een rol spelen zijn oa. de alvleesklier, de bijnier en de lever.Bij hypoglycaemie ontstaat een overmatige afgifte van insuline door de alvleesklier als reactie op een hoge inname van suikers uit de voeding.
De insuline reguleert het gebruik van suiker door het lichaam.

Het gevolg van de toename van insuline is een sterke daling van de bloedsuikerspiegel. Deze extreme daling moet vervolgens weer worden opgevangen door een reactie van de bijnier. Bij het hypoglycaemie-syndroom zien we dat de alvleesklier en de bijnier door voortdurende prikkeling eerst overactief worden maar op den duur uitgeput raken.Oorzaak en gevolg van een lage suikerspiegel zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. Stress is een gevolg van een laag bloedsuiker maar is er zeker ook de oorzaak van. Wie in een situatie van een laag bloedsuiker terechtkomt, zit in een vicieuze cirkel.

Er kunnen tal van klachten optreden, maar je hoeft ze niet allemaal te hebben, ik noem er enkele zoals: vermoeidheid, duizeligheid, zwakte, concentratiestoornissen, hongergevoel, transpiratie, hartkloppingen, beven, wazig of dubbel zien en van overmatige emotionele reacties tot collaps/flauwvallen.

6. Zoönosen en Sapronosen

Mensen en dieren en hun omgeving kunnen veel infectieziekten op elkaar overbrengen. Een deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Een zoönose is een infectieziekte die van een gewerveld dier op de mens kan overgaan. Het woord zoönose komt van het Griekse woord zoön (dier) en nosos (ziekte). Bekende dragers die ziekten op de mens kunnen overdragen zijn de cavia’s, geiten, honden, katten, paarden, ratten, runderen, varkens en vleermuizen. Zo kunnen bijvoorbeeld de geit op de kinderboerderij Colibaccilose, Q-koorts, Schurft, Salmonellose of Toxoplasmose, de kat Chlamydiose of Trichinellose en het paard Dermatophytose veroorzaken. Dieren die drager van een ziekte zijn, hoeven er zelf niet altijd ziek van te worden. Zo dragen kippen vaak Campylobacter of Salmonella bij zich zonder ziekteverschijnselen en kunnen teken de ziekte van Lyme veroorzaken.

Onderzoek bij Complimed

Onbekende klachten worden niet vlug opgespoord. Ten eerste omdat het vaak lang duurt voordat de patiënten zelf naar de dokter stappen. Ze minimaliseren de klachten voor zichzelf ‘Ik blijf een weekend thuis. dan zal ik me wel beter voelen.’ Of .’Dat is nu eenmaal de prijs voor een boeiend leven.’ Ten tweede krijgen ze van hun huisarts vaak diezelfde raad. Bij de meeste patiënten duurt het een paar maanden voor een diagnose wordt gesteld.

De juiste diagnose stellen is bij patiënten met een chronische aandoening is niet eenvoudig. Bij CVS, fibromyalgie en hypoglykemie wijst niets in het lichaam op een ziekte. De enige manier om tot die diagnose te komen, is je als behandelaar goed te verdiepen in de patiënt door gerichte vraagstelling. Het inzetten van de juiste testen kan verder uitsluitsel geven. Dat zijn testen die door de gemiddelde huisarts niet worden gedaan omdat deze zeer specialistisch zijn en gedaan worden door laboratoria die daarin gespecialiseerd zijn.

We hebben het dan over darmflora onderzoek, speekselonderzoek, urinetesten en ook wel bloedtesten zoals de ImuPro. Lyme is een apart hoofdstuk wat zich via de huisarts slecht laat testen. Zeker als de besmetting al langer geleden is geweest. Toch is er in Nederland een zeer goed laboratorium die uitstekende testen heeft. U hoeft dus niet naar Duitsland, maar gewoon naar Weert.

Wat zijn de gevolgen?

Aan mensen met een sluimerziekte zie je niet dat ze ziek zijn. Hooguit zien ze er wat vermoeider uit, maar verder is het hen niet aan te zien dat ze ziek zijn. ‘Des te beter voor hen’, zou je kunnen denken, maar die redenering gaat niet altijd op. Wie ziek is, moet er ziek uitzien om ernstig te worden genomen. Iemand die keer op keer afspraken moet afzeggen omdat hij of zij ‘te moe’ is, wordt na een tijdje gewoon niet meer uitgenodigd. Vrienden haken één voor één af, collega’s vragen zich geërgerd af waarom jij zoveel ziekteverlof nodig hebt, in het gezin ontstaan problemen omdat je opeens veel minder kunt dan vroeger.
Patienten komen vaak in een isolement terecht dat in extreme gevallen tot depressie kan leiden.

Het is belangrijk dat de omgeving van de patiënt begrip toont en de klachten niet afdoet als komedie of een tekort aan aandacht. Vrouwen met een stresserende job, een druk sociaal leven en kinderen zijn vatbaarder voor dit soort chronische aandoeningen. Uiteraard heeft de vatbaarheid voor niet altijd met omstandigheden te maken. Ook je karakter bepaalt hoe stressbestendig je bent. Je hoeft geen drukke baan en kinderen te hebben om klachten te krijgen. Het kan best zijn dat jij van nature heel perfectionistisch bent en vlugger dan iemand anders oververmoeid raakt. Maar laat het er vooral niet bij zitten. Probeer toch de oorzaak te vinden en daaraan te werken. Veel van mijn chronische patiënten voelen zich stukken beter na gerichte behandeling.

Neem contact op met Complimed voor het maken van een afspraak.