ImuPro testen

gezond-eten

Gezonde voeding bestaat niet! Het hangt er namelijk van af wat uw lichaam er mee kan en of u ertegen kan. Voedingsmiddelen spelen een grote rol bij chronische klachten. In ons leven werken we zo’n 50 ton weg aan voeding. Dat zijn ongeveer 50 olifanten! 60% van alle patienten hebben een voedselallergie en dit lijkt steeds erger te worden. De allergie poli’s hebben lange wachtlijsten. Veel van mijn patienten zijn daar al eens geweest. Meestal leverde dat niet veel op behalve dat ze er of mee moesten leren leven, of het immuunsysteem werd onderdruk met medicatie. Denk hierbij aan corticosteroïden.

De klassieke antistoffen test, de reguliere manier van testen zoals de RAST test en immuuntesten IgE hebben maar beperkt waarde en zijn volledig ondergeschikt aan een test voor voedselovergevoeligheid die wij gebruiken ( imupro).

De voedingsmiddelentest IgG ImuPro

Allergie voor voeding geeft een boze reactie van het immuunsysteem. Zie dat immuunsysteem even als een leger soldaten waarvan de leiding weggelopen is. De soldaten raken in paniek en schieten op ‘alles’. Er ontstaat een ontstekingsreactie en vaak een verhoogde histamine reactie.

Maar pas op er zijn veel testen type igG in omloop die niet aan te bevelen zijn. Het brengt u alleen maar verder in verwarring omdat er veel te veel positieve uitslagen worden gevonden. Imupro is wel een goede test.

Een (immunologische/allergische) reactie op voeding kan leiden tot een groot scala aan klachten. Het is raadzaam te beginnen met de :

 • Imupro 90 waarin 90 soorten voeding getest worden via uw bloed. Zijn er veel reacties dan is het raadzaam een deel bij te betalen en dan de zwaardere imupro te doen
 • Imupro 300 ( 270 reacties)

Waarom is het nu zo lastig zelf uit te zoeken waar je niet tegen kunt?

De klacht wordt vaak niet gekoppeld aan voedselallergie. Wie denkt er bijvoorbeeld bij  hoofdpijn aan een intolerantie?  En vooral: de reactie is verlaat, soms dagen na het eten van….Je koppelt dus snel de banaan van die vrijdag als ‘schuldige’ terwijl het misschien aan de aardbeien lag van maandag.

Niet zelden zie ik mensen die niets meer durven eten. Ze mijden van alles en beperken hun voeding tot een paar zaken die ze wel durven te eten. Dat is verkeerd! Ten eerst ontstaan er zo snel tekorten (deficiënties in vitamines & mineralen) en juist een verhoogd doorlaatbare darm ontstaan.

Voedselallergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem, waarbij in het lichaam specifieke afweerstoffen worden gemaakt tegen bepaalde allergenen in het voedsel. De afweerstoffen die men vormt noemt men immunoglobulines of IgG.

Een immunologische reactie zal niet meteen optreden de eerste keer dat men het voedingsmiddel eet waarvoor men allergisch is.

Pas na enige tijd en meerdere keren contact met het betreffende allergeen maakt het immuunsysteem antistoffen of immunoglobulines aan tegen dat allergeen, vaak nog zonder merkbare klachten. Echter bij herhalingen zal het immuunsysteem het allergeen als “offender” herkennen en volgt er een allergische reactie. Pas dan worden er klachten merkbaar. Het is niet van te voren te zeggen welke klachten men krijgt, dat is individueel bepaald. Ook een zelfde voeding lokt weer andere  reacties uit bij bepaalde personen in verschillende systemen van het lichaam.

Indicaties:

 1. Darmklachten: alle intestinale problemen krampen, opgeblazen zijn, misselijkheid, braken, diarree, malabsorptie syndroom

 2. Darmontstekingen: ulceratieve colitis, Crohn * (IBS)irritable bowel syndrome

 3. Chronisch vermoeidheid syndroom

 4. Neurologisch Hyperactiviteit, concentratieproblemen, epilesie,

 5. Huidklachten: eczeem, atopische dermatitis, psoriasis, lupus

 6. Ademhalingsklachten: astma, sinusklachten, niezen, hoesten, piepen

 7. Psychologische disorders, – depressies

 8. Migraine*, hoofdpijn, vermoeidheid, vertigo

 9. Inflammatie: ontsteking, kanker, artritis

 10. Auto-immuunziekte: diabetes

 11. Alle chronische ziekten

 12. Stoornissen in de fijne motoriek

 13. Overgewicht (bij kinderen)*, adipositas
  *Studies beschikbaar

Kan voedselallergie type IgG overgaan?

Het immuunsysteem zal altijd alert blijven voor bepaalt voedsel. Echter door deze enige tijd, afhankelijk van de ernst van de reactie, te mijden kan men meestal de voeding na verloop van tijd weer herintroduceren.

Kan ik dit zelf?

Het is sterk af te raden zelf te gaan experimenteren. Wij hebben de ervaring dat mensen bepaalde voeding uit het eetpatroon weg gaan houden en veel te eenzijdig gaan eten. Het gevaar bestaat dat er dan tekorten ontstaan aan bepaalde nutriënten en dat men verzwakt. Of door de eenzijdige voeding kan er een andere allergie ontstaan voor voeding die men dan (te) frequent eet. Immers, er is bij veel mensen sprake van een min of meer lekke darm (leaky gut) die eerst met een darmprotocol hersteld moet worden. Hierin is Complimed gespecialiseerd.

Hoe wordt er getest?

Daarvoor wordt uw bloed eerst getest op IgE voedselallergie (directe allergenen). Via ons laboratorium wordt u meteen daarbij getest getest op 90 IgG allergenen. Eventueel kan in overleg verder getest worden op additionele 180 IgG allergenen om het beeld te complementeren.

*: IgE allergietesten zijn opgenomen in het basispakket.
*: 90 IgG allergenen worden NIET vergoed.

Wat kan ik verwachten bij een behandeling?

U krijgt eerst een intake gesprek waarin u ons verteld welke klachten u plagen. Dezelfde dag wordt u getest in het laboratorium in hetzelfde gebouw. Na ca. 3 weken komt u terug en worden de resultaten met u besproken en een eerste aanzet gemaakt voor een behandeling en voedsel advies.

Afhankelijk hoe ernstig uw klachten zijn volgt u daarna nog minimaal 4 sessies verdeeld over enkele maanden tot een jaar. Een en ander ligt aan uw klacht en of er meerdere organen bij betrokken zijn. U zult merken dat u zich meestal al snel beter gaat voelen.

Wat kost een test en de behandeling?

De test verloopt via LHM diagnostiek , uw behandelaar verdient daar niets aan, u krijgt van het laboratorium een formulier mee met een automatische incasso.

 • De ImuPro Basic (90 allergenen)
  • De ImuPro Basic test kost €164,00. (excl. €15,65 medisch verwerkingskosten en 21% BTW)
 • Imupro Screen (22 allergenen)
  • De ImuPro Screen test kost €44,00 (excl. €15,65 medisch verwerkingskosten en 21% BTW)
 • ImuPro Complete (270 allergenen)
  • De ImuPro Complete test kost €399,00 (excl. €15,65 medisch verwerkingskosten en 21% BTW)

Verder betaalt u de consult tijd waarin er voor u een specifiek advies wordt uitgewerkt met de bijbehorende middelen die meteen voor u besteld worden. U krijgt daarvoor van de betreffende leverancier(s) een rekening thuis gestuurd. Dit gaat uiteraard in overleg met u.

Aantoning van IgG-antilichamen tegen bestanddelen uit voedingsmiddelen in bloed

Bij de ImuPro gaat het om een diagnostische test, waarmee IgG-antilichamen tegen antigeen bestanddelen uit voedingsmiddelen aangetoond worden. Zijn er IgG-antilichamen in het serum aanwezig, duidt dit op het aanwezig zijn van een immunologische reactie, voedselallergie type 3 (in de volksmond ook wel voedselintolerantie genoemd).

De test werd in 2000 met gebruik makend van de nieuwste diagnostische technologieën door de R-Biopharm AG in Darmstadt ontwikkeld en wordt daar onder de strenge criteria van de Duitse Artzneimittelgesetzes (AMG) geproduceerd. De verwerking van de test gebeurt in het laboratorium van Pro Health Medical te Weert.

Belang van IgG-antilichamen

Het aantonen van hoge concentraties IgG-antilichamen duidt erop dat er regelmatig contact is tussen voedingsmiddel en de cellen van het immuunsysteem. Antilichamen binden zich aan de voedingsmiddel-antigenen en kentekenen zich op deze wijze als lichaamsvreemd onder vorming van een immuuncomplex. Het immuuncomplex wordt dan door aflopende ontstekingsprocessen verwerkt. Deze processen vinden continue plaats en zijn de oorzaak van een veelvoud aan chronische ziekten.

Zijn de daarvoor verantwoordelijke voedingsmiddelen door het ImuPro 300 vastgesteld, kan de patiënt beginnen zijn voedingspatroon aan te passen. Een uitgebreid rapport, dat op basis van het laboratoriumonderzoek wordt vastgesteld, geeft hem houvast. Het rapport wordt aangevuld met een receptenverzameling, met uitsluitend verdraagzame voedingsmiddelen.

Indicaties

ImuPro wordt door vele artsen bij onduidelijke therapeutische klachten ingezet:

 1. Chronische diarree, obstipatie, colitis ulcerosa, IBS

 2. Maagzuur, ulcus, hernia diafragmatica

 3. CVS

 4. Hoofdpijn/Migraine  (studie beschikbaar)

 5. Reumatische problemen

 6. Autisme

 7. Overgewicht bij kinderen (studie beschikbaar)

 8. Relatie tot Adipositas

Zelfstandig aflopende ontstekingsprocessen leiden tot het vrijkomen van ontstekingsmediatoren. Een belangrijke rol hierin speelt de Tumor-Nekrose-factor, TNF-a. De natuurlijke functie van TNF-a is het, bij het ontstaan van tumoren, de energievoorziening van ontspoorde cellen te beperken.

Over de binding aan insuline receptoren wordt het transport van bloedsuiker in de cellen verhindert. Hoge concentraties van TNF-a leidt vervolgens tot het ontstaan van insuline resistentie en bevorderen zo de adipositas.

Neem contact op met Complimed voor het maken van een afspraak.