DNA HEALTH
De DNA Health-test is ontworpen om het welzijn en de gezondheid te optimaliseren door levensstijl- en voedingskeuzes te personaliseren en, waar nodig, supplementen te gebruiken die zijn afgestemd op het compenseren van een bepaald voedingsdeficit op basis van specifieke genvarianten.
De DNA-gezondheidsbenadering helpt mij als behandelaar bij het vaststellen van de optimale voeding die nodig is voor een goede gezondheid, lange levensduur en risicobeperking door ziekten. Dieet is een sleutelfactor bij het bepalen van de stabiliteit van het genoom, omdat het een effect heeft op alle relevante pathways: blootstelling aan voedingscarcinogenen, biotransformatie, DNA-reparatie en -synthese en apoptose. De huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan vitaminen en mineralen is grotendeels gebaseerd op het voorkomen van ziekten met een tekort. Omdat levensstijlziekten deels worden veroorzaakt door schade aan DNA, is het logisch dat we onze aandacht richten op het definiëren van optimale vereisten voor belangrijke mineralen en vitaminen om genomische instabiliteit te voorkomen.
Er moet extra aandacht worden besteed aan personen met genetische polymorfismen die de biologische beschikbaarheid van specifieke micronutriënten en de affiniteit van specifieke sleutelenzymen voor hun micronutriëntencofactor wijzigen.
Klinische waarde
  • Markeert specifieke metabole routes die mogelijk extra ondersteuning vereisen
  • Biedt aanbevelingen die betrekking hebben op de optimalisatie van hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen, vitaminen en mineralen
  • Stelt voor dat een individu beter in staat is om zijn cholesterolniveaus te verlagen via een dieet, in tegenstelling tot medicatie
  • Geeft een indicatie van de mate van gevoeligheid voor de schadelijke effecten van carcinogenen die worden opgenomen in de voeding
Het DNA Health Test Report biedt:
Het impactniveau van geïdentificeerde genetische varianten
Een verklaring van hun impact op de gezondheid
Passende voedings- en levensstijlaanbevelingen
De resultaten zijn onderverdeeld in delen van de belangrijkste metabole functie, zodat genetische zwakheden en sterke punten binnen een functioneel gebied gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.