Huidklachten en allergie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

9898483 – bunch of wheat stalks isolated on black
77450449 – burnt toast with image of skull and crossbones. isolated on white

Huidklachten zijn een van de meest voorkomende klachten in de functionele praktijk.

Eczeem en Psoriasis

Mijn patienten willen graag de oorzaak van hun huidklachten weten in plaats van ze symptomatisch te onderdrukken met meestal corticosteroïden.

Om echter de reden te weten van deze aandoeningen die een enorme impact kunnen hebben op de levenskwaliteit moeten we wel ‘graven” naar de oorzaak of oorzaken. We testen dan ook vaak op:

 • allergie en intoleranties voeding type igG en soms igE
 • darm microbioom; onderzoek  naar goede flora maar vooral naar overgroei van verkeerde flora
 • bijnier ( cortisol)
 • hormoon testen
 • myco-toxines
 • sibo
 • intestinaal permeabiliteit ( leaky gut)
 • micro-nutienten
 • zware metalen onderzoek
 • Lyme en  co-infecties
 • helicobacter pylori
 • parasieten onderzoek
 • histamine onderzoek
 • schildklier
 • en nog vele anderen…

Het is niet altijd noodzakelijk alles hierboven te testen, maar patienten moeten wel bereid zijn in de oorzaak te duiken en dus testen in te zetten.

Allergie en intoleranties

Gezonde voeding bestaat niet! Het hangt er namelijk van af of uw lichaam er wel tegen kan en niet intolerant is voor die voeding. Een intolerantie voor bepaalde voeding maakt dat  het immuunsysteem ontregelt raakt. Het testen of u wel of niet bepaalde voeding verdraagt geeft u duidelijkheid. Door het (tijdelijk) mijden van deze voeding verdwijnen  klachten en komen niet meer terug. Vermoeidheid hoofdpijn/migraine, reflux-klachten,  en nog vele andere klachten zijn vaak hieraan gerelateerd zonder dat we het weten.  Dus kunnen gluten echt vergif zijn voor sommige mensen, maar mijn advies is om dat eerst goed te testen anders laat u misschien te veel voeding weg wat wellicht onnodig is. Ik zie vaak mensen die zeer veel tekorten hebben omdat ze te eenzijdig zijn gaan eten. Door intoleranties te mijden knappen diabetes patienten opeens op. Overwicht verdwijnt en te magere mensen komen aan.Voedingsmiddelen spelen een grote rol bij chronische klachten.

In ons leven werken we zo’n 50 ton weg aan voeding. Dat zijn ongeveer 50 olifanten!

60% van alle patienten hebben een voedselallergie en dit lijkt steeds erger te worden. De allergie poli’s hebben lange wachtlijsten. Veel van mijn patienten zijn daar al eens geweest. Meestal leverde dat niet veel op behalve dat ze er of mee moesten leren leven. Of u kreeg medicatie mee om het immuunsysteem te onderdrukken wat zeker de oorzaak niet oplost. Denk hierbij aan corticosteroïden.

De klassieke antistoffen test, de reguliere manier van testen zoals de RAST test en immuuntesten IgE hebben maar beperkt waarde en zijn volledig ondergeschikt aan een test voor voedselovergevoeligheid die wij gebruiken ( imupro).

Intolerantie  voor voeding geeft een reactie vanuit het immuunsysteem. Zie dat immuunsysteem even als een leger soldaten waarvan de leiding weggelopen is. De soldaten raken in paniek en schieten op ‘alles’. Er ontstaat een ontstekingsreactie en vaak een verhoogde histamine reactie. Dit is de basis van veel chronische (allergische) klachten.

 1. Imupro intolerantie test

Bij intoleranties worden in het lichaam specifieke afweerstoffen worden gemaakt tegen bepaalde allergenen in het voedsel. De afweerstoffen die men vormt noemt men immunoglobulines of IgG.Het aantonen van hoge concentraties IgG-antilichamen duidt erop dat er regelmatig contact is tussen voedingsmiddel en de cellen van het immuunsysteem. Antilichamen binden zich aan de voedingsmiddel-antigenen en kentekenen zich op deze wijze als lichaamsvreemd onder vorming van een immuuncomplex. Het immuuncomplex wordt dan door aflopende ontstekingsprocessen verwerkt. Deze processen vinden continue plaats en zijn de oorzaak van een veelvoud aan chronische ziekten.

Een immunologische reactie zal niet meteen optreden de eerste keer dat men het voedingsmiddel eet waarvoor men allergisch is.

Pas na enige tijd en meerdere keren contact met het betreffende allergeen maakt het immuunsysteem antistoffen of immunoglobulines aan tegen dat allergeen, vaak nog zonder merkbare klachten. Echter bij herhalingen zal het immuunsysteem het allergeen als “offender” herkennen en volgt er een allergische reactie. Pas dan worden er klachten merkbaar. Het is niet van te voren te zeggen welke klachten men krijgt, dat is individueel bepaald.

 • Indicaties om te testen:
 • darmklachten: alle intestinale problemen krampen, opgeblazen
 • misselijkheid, braken, diarree, malabsorptie syndroom,darmontstekingen:
 • ulceratieve colitis, Crohn (IBS) lactose-intolerantie, fructose
 • intolerantieChronisch vermoeidheid syndroom, ME, M
 • Neurologisch klachten als  hyperactiviteit (ADHD, ADD), concentratieproblemen, epilepsie,
 • Huidklachten: eczeem, atopische dermatitis, psoriasis, lupus
 • Luchtwegen: ademhalingsklachten: astma, sinusklachten, niezen, hoesten, piepen
 • Psychologische klachten; depressie autisme
 • Migraine, hoofdpijn, vermoeidheid, vertigo
 • Inflammatie: ontsteking, kanker, artritis, reuma
 • Zelfstandig aflopende ontstekingsprocessen leiden tot het vrijkomen van ontstekingsmediatoren. Een belangrijke rol hierin speelt de Tumor-Nekrose-factor, TNF-a. De natuurlijke functie van TNF-a is het, bij het ontstaan van tumoren, de energievoorziening van ontspoorde cellen te beperken
 • Auto-immuunziekte: diabetes, reuma, schildklier hashimoto
 • Stoornissen in de fijne motoriek, tics, epilepsie
 • Overgewicht (bij kinderen), adipositasOver de binding aan insuline receptoren wordt het transport van bloedsuiker in de cellen verhindert. Hoge concentraties van TNF-a leidt vervolgens tot het ontstaan van insuline resistentie en bevorderen zo de adipositas.

Kan voedselallergie type IgG overgaan?

Het immuunsysteem zal altijd alert blijven voor bepaalt voedsel. Echter door deze enige tijd, afhankelijk van de ernst van de reactie, te mijden kan men meestal de voeding na verloop van tijd weer herintroduceren.

Kan ik dit zelf?

Het is sterk af te raden zelf te gaan experimenteren. Wij hebben de ervaring dat mensen bepaalde voeding uit het eetpatroon weg gaan houden en veel te eenzijdig gaan eten. Het gevaar bestaat dat er dan tekorten ontstaan aan bepaalde nutriënten en dat men verzwakt. Of door de eenzijdige voeding kan er een andere allergie ontstaan voor voeding die men dan (te) frequent eet.
Immers, er is bij veel mensen sprake van een min of meer lekke darm (leaky gut) die eerst met een darmprotocol herstelt moet worden. Hierin is Complimed gespecialiseerd.

Hoe wordt er getest?
De imupro is een bloedtest.
Maar pas op er zijn veel testen type igG in omloop die niet aan te bevelen zijn. Het brengt u alleen maar verder in verwarring omdat er veel te veel positieve uitslagen worden gevonden. Imupro is wel een goede test.

Wat kan ik verwachten als ik naar Complimed kom?

U krijgt eerst een vragenformulier opgestuurd die u invult er terugstuurt per mail meteen gevolgd door een intake gesprek waarin ik dan al goed voorbereid u een gerichte anamnese afneem.

Meteen diezelfde dag wordt u getest, dat gaat meestal via bloed.

Na ca. 3 weken heb ik de uitslagen en komt u terug en worden de resultaten met u besproken en een eerste aanzet gemaakt voor een behandeling met gericht advies over voeding.Zijn de daarvoor verantwoordelijke voedingsmiddelen door het ImuPro 300 vastgesteld, kan de patiënt beginnen zijn voedingspatroon aan te passen. Een uitgebreid rapport, dat op basis van het laboratoriumonderzoek wordt vastgesteld, geeft u houvast.

Afhankelijk hoe ernstig uw klachten zijn volgt u daarna nog een aantal sessies verdeeld over enkele maanden tot een jaar. Een en ander ligt aan uw klacht en of er meerdere organen bij betrokken zijn.

U zult merken dat u zich meestal al snel beter gaat voelen.

Welke voeding wordt getest?

De diverse voedingsmiddelen, bv groente, granen, zuivel, fruit,kruiden, noten, vlees, vis etc worden alle apart vermeld. Tevens vindt u van elke waarde het resultaat terug op een overzicht.

Wat kunt u verwachten?
verbetering gezondheid
verbetering-verdwijnen vermoeidheid
verbetering-verdwijnen van darmproblemen
verbetering-verdwijnen van migraine
verbetering van reumatische symptomen
verbetering-verdwijnen van huidproblemen
verbetering bij diabetes

En bij kinderen?

1 op de 10 baby’s blijkt al neurodermitis te hebben of een voedselintolerantie die vaak door inademing wordt opgewekt, dus een pollenreactie wat vaak ook geassocieerd wordt met een overgevoeligheid voor tarwe. Ook soja en pindagevoeligheid nemen toe bij kinderen. Ik vraag mijn patienten hun darmflora serieus te nemen in de zwangerschap. Door de invloed van goede bacterieen en het mijden van stoffen waar de moeder niet tegen kan is al veel gewonnen. Het binnenkrijgen van voldoende mineralen en vitamines is natuurlijk een must. Evenals een goede visolie.

 1. Histamine Intolerantie test
  Methode voor het meten van het histamine afbrekende enzym diamine oxidase.
  Histamine is onmisbaar voor het menselijk lichaam omdat het vele vitale functies vervult. Het wordt geproduceerd door het lichaam maar ook in variabele hoeveelheden met de voeding opgenomen. Problemen ontstaan alleen in het geval van excessieve (overmatige) concentraties histamine of bij niet afgebroken histamine. In deze gevallen zal de histamine leiden tot allergische en pseudoallergische reacties.

Allergie behandeling

.
Na het intakegesprek adviseer ik u een aantal onderzoeken. Met de resultaten van de onderzoeken kan ik een persoonlijk behandelprotocol voor u samenstellen.

Over Complimed

We werken alleen met door artsen gevalideerde testen. Dit is dus geen alternatieve testmethode. Echter deze testen worden regulier (nog) niet gedaan door huisarts of dermatoloog

Neem contact op met Complimed voor het maken van een afspraak.